Hair & Jewellery / Hare & Juweliersware

Hair

GIRLS

 • Hair may not be in the eyes
 • If hair is long enough, it must be tied up.
 • Elastics, hair bobbles or ribbons must be either white, blue or red.
 • Hair may not be coloured.
 • Only black or brown hair clips may be used.

BOYS

 • Hair must not be longer than 6cm.
 • Fringe may not be in the eyes.
 • Sideburns may not be longer than the middle of the ear.
 • Hair must be cut away from the ears.
 • Hair may not touch the collar of the shirt.
 • No undercuts or steps will be accepted.
 • No gel, dreadlocks or hair colourants will be accepted.

If hair is not according to regulations, the learner will be sent home and accepted back if hair is according to regulations.

If parents cannot afford haircuts for learners, hair may be cut at school with parents’ permission free of charge.

 

Hare

DOGTERS

 • Hare mag nie in oë hang nie.
 • Indien hare lank genoeg is, moet dit vasgemaak word.
 • Rekkies, haarbolletjies of linte moet blou, wit of rooi wees.
 • Geen gekleurde hare.
 • Slegs swart of bruin haarknipples.

SEUNS

 • Hare mag nie langer as 6 cm wees nie.
 • Kuif mag nie in die oë hang nie.
 • “Sideburns” mag nie langer as die middel van die oor wees nie.
 • Hare moet weg van die ore gesny wees.
 • Hare mag nie aan die hempskraag raak nie.
 • Geen “undercuts” of “steps” word aanvaar nie.
 • Geen gel, “dreadlocks” of gekleurde hare word toegelaat word nie.

As hare nie volgens reëls, is nie, word leerder huis toe gestuur en weer toegelaat indien hare volgens regulasies gesny is.

As ouers nie die haarsny kan bekostig nie, kan dit by die skool met die ouers se toestemming gratis gesny word.

Jewellery

THE FOLLOWING ITEMS ARE ALLOWED

 • MedicAlert® bracelet
 • MedicAlert® necklace


THE FOLLOWING ITEMS ARE ALLOWED FOR GIRLS ONLY

 • Signet rings
 • Small golden or silver studs or sleepers (in ears)

Any incorrect items that are confiscated will only be returned at the end of the term.

Jeweliersware

SLEGS DIE VOLGENDE WORD TOEGELAAT

 • MedicAlert® armband.
 • MedicAlert® halsband.


DIE VOLGENDE ITEMS WORD SLEGS VIR DOGTERS TOEGELAAT

 • Seëlringe.
 • Klein goue of silwer knoppies or oorringetjies (in ore).

Enige items wat gekonfiskeer word sal eers aan die einde van die termyn teruggegee word.